Nieuws

08/06/2020

Vakbekwaamheid en nascholing : ADR-opleiding telt mee !

Reeds sinds de invoering van de Europese regels inzake vakbekwaamheid en nascholing (code 95) in 2009, ijvert Febetra ervoor om de ADR-opleiding van chauffeurs gedeeltelijk te laten meetellen in de 35 kredietpunten die een chauffeur moet verzamelen teneinde de code 95 te laten verlengen op zijn rijbewijs.

In 2018 hebben het Europees Parlement en de Raad een richtlijn tot wijziging van de oorspronkelijke richtlijn aangenomen. Hierin is expliciet voorzien dat de Lidstaten de mogelijkheid hebben om opleidingen die een bestuurder in het kader van andere Europese wetgeving verplicht dient te volgen (zoals een opleiding voor het vervoer van gevaarlijke goederen, een opleiding voor het vervoeren van levende dieren en voor het personenvervoer een opleiding inzake de omgang met personen met een handicap), voor 7 kredietpunten te laten meetellen.

Bovendien zegt de richtlijn dat indien de opleiding voor het vervoer van gevaarlijke goederen, de enige opleiding is die de bestuurder volgt in het kader van andere Europese wetgeving, deze zelfs voor 14 kredietpunten kan meetellen.

Daar waar de bevoegdheid voor de omzetting van de initiële Europese richtlijn uitsluitend een federale bevoegdheid was, moet de omzetting van de richtlijn voor wat betreft de nascholingsmodules nu door de verschillende gewesten gebeuren.

De Vlaamse regering heeft een ontwerpbesluit uitgewerkt met voor onze sector als belangrijkste wijziging de erkenning van de ADR-opleiding en de opleiding voor het vervoer van levende dieren als deel van de nascholing.

Zowel de opleiding voor het vervoer van levende dieren, als de ADR-opleiding tellen mee als 7 uur nascholing. Indien de ADR-opleiding de enige opleiding is die de chauffeur volgt in het kader van andere Europese wetgeving, telt deze mee als 14 uur nascholing, op voorwaarde dat de opleiding minimum 14 uur duurt.

Zowel de opleiding voor het vervoer van levende dieren als de ADR-opleiding worden ondergebracht onder het thema 2. De bestuurder moet van de 3 hoofdthema’s ten minste 1 nascholingsmodule volgen, waarbij er verplicht een module defensief of ecologisch rijden met ten minste 3 uur achter het stuur moet zijn.

Nascholing via e-learning

Bovendien voorziet het besluit de mogelijkheid om een gedeelte van de nascholing via e-learning te volgen. De verdere regels waaraan deze e-learning specifiek moet voldoen (zoals bv. identificatie van de kandidaat) zullen in een apart Besluit worden opgenomen.

Niet tweemaal dezelfde module

Een laatste wijziging die voor onze sector belangrijk is, is het verbod voor een kandidaat om in eenzelfde nascholingscyclus (35 uur) tweemaal dezelfde nascholingsmodule te volgen. Hij kan wel twee maal een module over hetzelfde onderwerp volgen, doch het mag niet om een identiek dezelfde module gaan. Het besluit moet nu nog voor advies worden overgemaakt aan de Raad van State, waarna het definitief kan worden goedgekeurd. Het is op dit ogenblik nog niet bekend vanaf welke datum een gevolgde ADR-opleiding in aanmerking komt en welke opleiding voor hoeveel kredietpunten in aanmerking zal komen.

Zowel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als Wallonië hebben tot op heden geen besluit ter omzetting van de Europese richtlijn klaar. Ook bij hen dringen wij er op aan om de ADR-opleiding gedeeltelijk te laten meetellen in de nascholing.

Contacteer de informatiedienst voor verdere inlichtingen, info@febetra.be.

05/10/15

KMO PORTEFEUILLE

Alders Academy is vanaf 05/10/15 terug erkend als dienstverlener in de pijler opleidingen bij KMO Portefeuille onder nummer DV.O216481.
Via KMO portefeuille kan uw onderneming een subsidie ontvangen voor opleidingen bij Alders Academy. Meer informatie op www.kmoportefeuille.be30/04/15

Opleiding "Ongevalpreventie en Europees aanrijdingsformulier"

Deze module bevat een theoretisch en een praktisch gedeelte.
Deze opleiding met maximaal 20 deelnemers behandelt de oorzaken, kosten, maatregelen ter voorkomen van verkeers- en arbeidsongevallen en het correct invullen van een Europees aanrijdingsformulier.

Theorie (5 uur):


Praktijk (2 uur):

De opleiding geeft recht op 7 kredietpunten.

Nummer module : OCF073/MPM007

De tijdstippen van de opleiding kan u terugvinden op onze kalender.

De prijs per deelnemer bedraagt €145 (excl. BTW).

Deze cursus zal doorgaan in onze opleidingslokalen te Overpelt. Indien dit niet voor u past, kan deze module plaatsvinden op een door u opgegeven locatie.12/02/14

Opfrissing wegcode en Europees aanrijdingsformulier

De wegcode op onze wegen staat niet stil. De reglementering heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkeld en de opeenvolgende wijzigingen hebben het reglementaire landschap diepgaand veranderd. Vandaag de dag is het steeds moeilijker om de nodige informatie te vinden.Daarom biedt Alders Academy u vanaf nu de kans om uw kennis van de wegcode op te frissen alsook die van het Europees aanrijdingsformulier. Aan deze opleiding kunnen vrachtwagenchauffeurs met rijbewijs C of CE deelnemen.

Tijdens deze opleiding wordt niet alleen een update gegeven van de laatste wijzigingen in de wegcode, ook uw kennis wordt grondig opgefrist, om zo overtredingen in de toekomst te vermijden en de verkeersveiligheid te verhogen.

Deze module bevat zowel een theoretisch als een praktisch gedeelte. Het theoretische gedeelte betreffende de wegcode zal een tijdspanne van 5 uur beslaan, het Europees aanrijdingsformulier 1 uur. Het praktische gedeelte van het aanrijdingsformulier zal een tijdspanne van 1 uur beslaan.

De opleiding geeft recht op 7 kredietpunten.

Nummer module : OCF073/MPM006

De tijdstippen van de opleiding kan u terugvinden op onze kalender.

De prijs per deelnemer bedraagt €145 (excl. BTW).

De opfrissing van de wegcode en Europees aanrijdingsformulier zal doorgaan in onze opleidingslokalen te Overpelt. Indien dit niet voor u past, kan deze module plaatsvinden op een door u opgegeven locatie.28/11/13

Nyrstar Budel leert onze kinderen 'Veiligheid voor Alles'Afgelopen woensdag gaf zinksmelter Nyrstar samen met de politie, de bewonersgroep en leerkrachten uit Budel-Dorplein het startschot voor een veiligheidscampagne die doelt op een veiliger wegverkeer in hun gemeente.

De kinderen van het basisschooltje Sint-Andreas stonden op de eerste rij wanneer een gloednieuwe snelheidsmeter onthuld werd, en zeker niet in het allerminst om op de parking eens plaats te nemen in en rond één van de grote vrachtwagens die dagelijks hun wegen kruisen.

"Als zinksmelter voeren wij een zeer streng en consequent veiligheidsbeleid. Wij pleiten elke dag weer de boodschap "Veiligheid voor Alles". Met de campagne die we momenteel voeren willen we gericht werken aan een nog veiliger wegverkeer. Daarmee richten we ons niet enkel op onze chauffeurs, maar ook op onze buurjongens en buurmeisjes uit Dorplein die zich elke dag te voet of per fiets naar school begeven. Deze kinderen liggen ons ook nauw aan het hart. Vaak zijn het ook "onze? kinderen.", aldus Paul Coenegracht, initiatiefnemer en hoofd beveiliging en hulpverlening bij Nyrstar.

"We willen hardrijders vooral aan het denken zetten en hiermee hun rijgedrag veranderen. Zo?n snelheidsmeter is een prima tool hiervoor. Daarnaast hebben we de kinderen laten beleven hoe log zo?n vrachtwagen wel is en hebben we de gevaren te kennen gegeven van het niet zichtbaar zijn voor de chauffeur. We hebben samen met de politie, een chauffeur-manager en leerkrachten de kinderen laten voelen en ervaren hoe je je veilig in het verkeer kan begeven," aldus Joop Jansen, Manager Veiligheid van de zinkproducent.

Bijkomend zal de politie de komende maanden extra alcohol-, verlichtings- en snelheidscontroles houden op de toegangswegen naar Nyrstar Budel. Er zal geen ontkomen aan zijn voor hardrijders.19/04/13

Nascholing Chauffeurs: strengere eisen

Op 18 januari is een nieuw koninklijk besluit verschenen in het Belgische staatsblad dat de regels voor de nascholing van chauffeurs wijzigt.
Voor de chauffeurs die hun rijbewijs behaalden voor 1 februari 2013 is er voorlopig voor de eerste nascholing van 35 uur nog een vrijstelling.

Vanaf de tweede gelden de onlangs verschenen verplichtingen voor iedereen ongeacht of deze cyclus start voor 2016 of niet.
Voor alle chauffeurs die hun rijbewijs behaald hebben na 01/02/13 zijn de nieuwe regels onmiddellijk van kracht.

De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:
03/05/12

Alders Academy met stand op Move IT Expo GenkAlders Academy staat met een informatiestand op Move IT in Genk van 22/05/12 tem 24/05/12.

Op onze stand kunt U terecht voor alle informatie over onze opleidingen en met vragen over de "code 95" Wij staan U graag met raad en daad bij en zoeken samen met U naar de beste oplossing voor Uw chaufeurs.26/01/12

Code 95

Binnen een aantal jaar dreigen in grote delen van Europa fikse problemen te ontstaan met de invulling van Code 95, de richtlijn die voorschrijft dat alle beroepschauffeurs in vijf jaar tijd 35 uur bijscholing krijgen.
Niet alleen worden er veel te weinig trainingen gevolgd, landen erkennen in de praktijk de onderlinge modules ook niet.
Dat staat in de nieuwste uitgave van TTM.nl magazine.
Landen die sterk achterlopen om tijdig hun beroepschauffeurs geschoold te krijgen zijn Duitsland, Nederland, Zweden, Engeland, Oostenrijk, Polen, België, Italië, Slowakije en Griekenland. Het meest onduidelijk is de situatie in Griekenland. Daar lijkt volgens het Duitse Dekra nog niets geregeld te zijn. Het zelfde geldt volgens Hans Konings van VTL in nóg sterkere mate voor Polen. Met dat verschil, in tegenstelling tot de Zweden, dat het de Polen ook aan geld ontbreekt om de benodigde trainingsinfrastructuur op te zetten. Konings maakt zich daar ernstig zorgen over. Niet in de laatste plaats omdat een groot deel van de Poolse chauffeurs voor buitenlandse ondernemingen rijdt. Kortgezegd is het zo dat heel Europa afstevent op een levensgroot probleem, want nu al is vast te stellen dat er in de hele EU noch genoeg tijd, noch genoeg trainingscapaciteit is om alle beroepschauffeurs tijdig bij te scholen.

Daarbij komt nog dat de EU-lidstaten de opleidingen van elkaar niet tot nauwelijks erkennen. Binnen Europa is afgesproken dat landen dat zelf onderling moeten regelen. Maar omdat binnen diezelfde groot Europese gedachte, elk land zijn eigen modules maakt, is de onderlinge erkenning in de praktijk nihil. Het betekent in de praktijk, dat een Nederlandse vervoerder zijn Poolse chauffeur niet eens in Nederland kan laten trainen. Om te beginnen omdat hij dan niets vergoed krijgt van de kosten. Maar vooral omdat die chauffeur het hier uitgegeven certificaat niet kan verzilveren in zijn eigen land. Want daar moeten de punten uiteindelijk geregistreerd worden, omdat de Code 95 uiteindelijk in een Pools rijbewijs wordt afgegeven. Hans Konings van VTL vindt dit zeer zorgelijk. "Gezien het gebrek aan opleidingscapaciteit in Polen, moeten we maar zien hoe en waar die chauffeur uiteindelijk aan zijn stempeltje komt. En ook niet zonder betekenis: wat daarvan dan de werkelijke waarde is."

Bron: TTM.nl nieuwsbrief11/07/11

ALDERS ACADEMY BEHAALT QFOR KWALITEITSLABEL

Qfor is een kwaliteitsmethode die specifiek is afgestemd op alle vormen van training, consulting en andere 'knowledge based services'.

Alders Academy heeft een succesvolle audit doorlopen en voldoet aan alle voorwaarden van het Qfor kwaliteitslabel. Dit label geeft U als klant de garantie dat Alders Academy een professionele en kwaliteitsvolle organisatie is.01/06/11

PERMANENTE VORMING

Elke beroepschauffeur die voor 10 september 2009 al over een C- of C1-rijbewijs beschikte, moet uiterlijk op 9 september 2016 minstens 35 uur permanente vorming of vijf modules van 7 uur gevolgd hebben.
Vandaag kan alleen maar vastgesteld worden dat het overgrote deel van de beroepschauffeurs de kat uit de boom kijkt.

Volgens de FOD Mobiliteit en Vervoer zijn er in 2009 slechts 985 modules gevolgd en in 2010 2619.
Merkwaardig genoeg, weet geen enkele instantie in België hoeveel chauffeurs precies aan de verplichtingen inzake permanente vorming moeten voldoen.
De schattingen schommelen tussen 80.000 en 100.000, wat neerkomt op respectievelijk 400.000 en 500.000 vormingsdagen.

Er mogen dan nog 55 opleidingscentra erkend zijn, met in totaal 272 erkende instructeurs, als iedereen een afwachtende houding blijft aannemen, dan is de kans op een bottleneck in 2016 verre van denkbeeldig.

Om problematische toestanden te vermijden, is het aangewezen om tijdig in actie te schieten. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is een opleiding niet noodzakelijk een kost.
Wie op een goed doordachte manier te werk gaat, zal merken dat een opleiding een investering kan zijn, die zich terugverdient.

Bron: Febetra07/02/11

Vandaag verscheen in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 25 januari 2011 tot wijziging van het KB van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E.
In dit KB zijn twee belangrijke wijzigingen opgenomen.

Uitbreiding vrijstelling

De eerste wijziging betreft de vrijstelling voor bestuurders van voertuigen of combinaties van voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is.

De bijkomende eis dat de maximale toegelaten massa van het voertuig niet meer dan 7,5 ton mocht bedragen werd geschrapt. Vanaf vandaag zijn dus ook de bestuurders van zwaardere voertuigen vrijgesteld van de vereiste van vakbekwaamheid en nascholing indien zij het voertuig enkel gebruiken voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die zij voor hun werk nodig hebben, op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is.

Verlenging geldigheid nascholing

Tot nu toe voorzag de wetgeving dat de nascholing, gevolgd door een bestuurder, slechts vijf jaar geldig was. Dit betekende dat chauffeurs die effectief tot september 2016 wilden wachten om hun rijbewijs te laten aanpassen aan de wetgeving inzake vakbekwaamheid en nascholing, slechts in september 2011 konden starten met de nascholing.

De wetgeving werd nu in die zin aangepast. De nascholing, gevolgd vanaf 10 september 2009, blijft geldig tot 9 september 2016 (dus 7 jaar) voor de bestuurders die hun rijbewijs behaalden voor 10 september 2009 en dus vrijgesteld zijn van de basiskwalificatie.

Bron: Febetra