Subsidies voor opleidingen

U kan jaarlijks genieten van subsidies via de overheid om uw opleidingen en de opleidingen van uw personeel te bekostigen.

Alders Academy kan U helpen bij het bekomen van subsidies bij: Sociaal Fonds Transport en Logistiek, Opleidingscheques etc.

Sociaal Fonds Transport & Logistiek

Het opleidingsbudget

Jaarlijks kent het SFTL aan elk bedrijf uit de sector een opleidingsbudget toe. Het bedrijf kan het aanwenden om opleidingen voor de arbeiders van het bedrijf te bekostigen.

Dit budget wordt elk jaar opnieuw door het SFTL berekend. Voor 2011 werd het berekend op basis van de volgende formule: aantal arbeiders tewerkgesteld op 30 juni x 25€. Voor bedrijven met 5 of minder arbeiders wordt het aantal arbeiders vermenigvuldigd met 50€.

Om het opleidingsbudget te benutten, dienen 3 opeenvolgende stappen gezet te worden. De chronologische volgorde dient gerespecteerd te worden.

Voor meer informatie: www.sftl.be

KMO-Portefeuille

De KMO-portefeuille is een laagdrempelige elektronische steunmaatregel waarbij de Vlaamse KMO's een subsidie kunnen bekomen voor het inkopen van ondernemerschapsbevorderende diensten bij een erkende dienstverlener.

Alders Academy is erkend als dienstverlener bij KMO-portefeuille onder nummer DV.O216481

Registreren en aanvragen van subsidies: www.kmo-portefeuille.be of bel 1700